Anlaşmalı Boşanma Davalarında Tanık Gerekir mi?

Daha önce de anlattığım gibi anlaşmalı boşanma davaları kısa sürede sonuçlanabilen ve çekişmeyi ortadan kaldıran pratik bir boşanma şeklidir. Tarafların evlilikleri bir yılı geçmiş olduğu durumlarda her iki tarafın birlikte mahkemeye başvurarak boşanmak istediklerini beyan etmeleri durumunda evlilik birliği temelinden sarsılmış sayılacak ve mahkemece boşanma kararı verilebilecektir.

Bu durum bazen çok istisnai durumlarda mahkemenin taraf iradelerinde bir sakatlık hissetmesi halinde değişebilir. Ancak genel olarak bir yılı aşkın süredir evli olanların anlaşmalı olarak boşanmalarında tanık dinlenilmesine gerek bulunmamaktadır.

Eğer evlilik bir yılı henüz doldurmamış ise bu durumda anlaşmalı boşanmadan bahsetmek ve tek celsede boşanma kararı alabilmek pek mümkün değildir. Tabi ki yine çekişmenin en aza indiği bir durumdan bahsediyoruz. Ancak yine de bu tür durumlarda taraflar arasındaki geçimsizliğin ıspat edilmesi gerekecektir. Bunun için de en uygun yol tanıkların ifadelerinin dosyada delil olarak değerlendirilmesidir. Yani bu durumlarda tanık dinletilmesi gerekecektir.

Avukat M. Ferit YILDIRIM

Paylaş