Anlaşmalı Boşanmada Çocukların Velayeti Kime Verilir?

Çocukların velayetlerinin kime verileceği hususu titizlikle araştırılan ve mahkemelerce talebe bağlı kalmadan resen incelenen bir husustur. Bir başka anlatımla çocukların velayetleri konusunda mahkemenin geniş bir takdir yetkisi bulunmaktadır.

Önceki açıklamalarımızı tekrardan kaçınmakla birlikte hatırlatmak gerekirse yine çocukların durumu açısından da tarafların anlaşmalı boşanma yoluyla makul kararlar vererek velayeti belirlemeleri en iyi yol olacaktır. Sonuç olarak istisnai durumlar ve kanuna açıkça aykırı olmamak kaydıyla anlaşmalı boşanma davalarında çocukların velayetleri taraflar arasında serbestçe kararlaştırılarak protokolde belirlenebilecektir. Ancak örneğin anne bakım ve şefkatine muhtaç durumda olan yaştaki bir çocuğun bu durumu gözetilmeden babaya verilmesi, çocuk için olumsuz sonuçlar doğuracağından mahkemece bu durum gerekirse kendiliğinden göz önüne alınabilecektir.

Yine anne ya da babanın velayet görevini yerine getiremeyecek bir engel durumu olması halinde de çocuğun velayeti bu kişiye verilemeyecektir. Kanunda sayılan belli başlı engel durumlar, akıl hastalığı, bulaşıcı hastalık, uyuşturucu madde bağımlılığı, iffetsiz bir yaşam sürme vs. şeklinde sayılabilir.

AYRINTILI BİLGİ İÇİN TIKLAYINIZ

Paylaş