AVUKAT

AVUKAT

Bir kamu hizmeti olan Avukatlığın en temel tanımı, hukuk fakültesinden mezun olmuş ve avukatlık stajı yapmış olup, serbest ya da bir kamu kurumuna bağlı olarak çalışan kişilerdir. Yasa önünde kişilerin haklarını koruması için onlara yardım eden, bilgisi ve tecrübesi ile uyuşmazlıkların çözümünde kilit rol oynayan avukat, insanlık var olduğu sürece ihtiyaç duyulan bir meslek dalıdır.

 

Ülkemizde henüz resmi anlamda bir branşlaşma ayrımı olmasa da genellikle avukatlar en çok ilgilendikleri ve uzmanlaştıkları alanlarla anılmak istemektedir. Örneğin Boşanma Avukatı, Ceza Avukatı, Tazminat avukatı gibi halk arasında duyulan bu kavramlar aslında en temel olarak Avukatlık hizmetinin bir kısım alt faaliyet alanlarını işaret etmektedir.

 

Ülkemizde ve dünyada sadece hukuk fakültesinden mezun olanların yapabileceği bir meslek olarak tekel özelliği de taşıyan avukatlık mesleği’nin her ülkede özel bir avukatlık kanunu da bulunmaktadır. Çeşitli etik ilkeler doğrultusunda Barolar tarafından korunan ve iyileştirilmeye çalışılan kutsal mesleğimizin özü, insan haklarından kaynaklanan en temel savunma hakkı ile açıklanabilmektedir.

Paylaş