Boşanma davalarında deliller

Boşanma davalarında öne sürülen deliller mahkeme hakiminin takdiri ile değerlendirilir. Taraflar öne sürdükleri delillerini istisnalar dışında genişletemez ve yeni bir delil listesini karşı taraf kabul etmedikçe mahkemeye sunamazlar. Genellikle boşanma davalarında öne sürülen delillerin başında cep telefonu kayıtları, fotoğraflar, kamera kayıtları ve tanık anlatımları gelmektedir. Tabi ki bunların dışında hukuka uygun olarak öne sürülen başka deliller de değerlendirilecektir.

Taraflara ait cep telefonu kayıtları belli bir zaman dilimi içerisindeki kayıt listesi ile istenmektedir. Hayatın olağan akışına aykırı sayılacak nitelikteki kayıtlar mahkemece değerlendirilerek buna göre bir karar verilmektedir. Özel hayatın gizliliği kuralına istista getiren bu uygulama, kişisel menfaatlerin dışında aile kurumunu ve dolayısıyla toplumu ilgilendiren daha üstün bir çıkarı koruduğundan gerekli hallerde kullanılmasında sakınca görülmemektedir.

aldatma veya aldatılma kavramları öncelikle sadece bir iddia olarak ortaya konulmaktadır. Bu iddia neticesi itibariyle önemli sonuçlar doğuracağından önemle araştırılıp boşanma kararlarıa etki edecek mahiyette olanları değerlendirilmektedir. Eşi tarafından aldatılan ve bu iddiada olan taraf iddiasını makul ve hukuka uygun bir şekilde ıspat yoluna gitmektedir. Ancak her halükarda bahsi geçen cep telefonu kayıtları yada messenger kayıtları vs. gibi dökümanların da sonsuz bir zaman diliminde saklanması beklenemez.

                                    AYRINTILI BİLGİ İÇİN TIKLAYINIZ

Paylaş