Boşanma Davasında Darp Raporu Delil Olarak Yeterli mi?

Boşanma davalarında taraflar kendi iddialarını ıspat etmek için çeşitli delillere başvurabilirler. Davanın aydınlatılması için mutlaka delil bildirilmesi gerekmektedir. Bu delillerin en önemlisi tanık delilidir. Evlilik içinde yaşanan geçimsizliğin neden ve kimden kaynaklandığı, kimin kusurlu olduğu çok önemli bir husustur. Boşanma davalarının vazgeçilmez temel delilleri olan tanık delilinden sonra önemli bir delil de darp raporlarıdır.

Bir eşin diğerine şiddet uygulaması başlı başına bir boşanma sebebidir. Şiddete uğrayan eş bu durumu rapor altına alıp şikayetçi olduğu takdirde diğer eşe karşı ceza davası açılacaktır. Eğer bir boşanma davasında eş darp edildiği iddiasına dayanıyor ve bu konudaki ceza mahkemesi dosyasını delil olarak bildiriyorsa aile mahkemesi tarafından bu ceza dosyası istenir ve mahkemece incelenir.

Ceza mahkemesindeki bu dosyada şiddet uygulayan eş suçlu bulunarak ona bir ceza verilmesi durumunda artık aile mahkemesi açısından bu dosya kesin bir deli,l olarak değerlendirilecektir.

Avukat M. Ferit YILDIRIM

Paylaş