BOŞANMA DAVASINDA DELİL LİSTESİ

BOŞANMA DAVASINDA DELİL LİSTESİ

Gaziantep avukat,gaziantep boşanma avukatı, gaziantep boşanma avukatları,gaziantep ceza davası,gaziantep ceza davası avukatı,gaziantep ceza davası avukatları,gaziantep tazminat dava,gaziantep tazminat davası avukatı,avukat,ceza avukatı,ceza davası avukatı,boşanma avukatı

Boşanma davalarının en önemli ayrıntılarından biri de tarafların mahkemeye bildireceği delil listesi’dir. Hukuk yargılama usulünde mahkemeler kendiliğinden delil toplamazlar. Taraflar ortaya koydukları iddialarını nasıl ve hangi delille ispat edeceklerini mahkemeye bildirmek zorundadırlar. Eğer herhangi  bir delile dayandığını mahkemeye yasal süresi içerisinde bildirmemişse, artık bir daha o delile dayanarak iddiasını ispat edemeyecektir. Bu nedenle de süresinde delil listesini mahkemeye sunmak son derece önemlidir.

Bence istisnai haller dışında mahkemeye bildireceğimiz tüm delilleri, davayı açarken dava dilekçesi ekinde bildirmek en güvenli yollardan biridir. Böylelikle yargılama aşamasında mahkemece delil bildirmek için verilen süreler geçse de taraflar bundan etkilenmeyecek ve hak kaybı olmayacaktır.

Özellikle boşanma davasının delilleri arasında bel kemiği sayılan tanık delili mutlaka mahkemeye bildirilmeli ve bildireceğimiz tanığın adı soyası kimlik numarası ve adresi mutlaka delil listemizde yer almalıdır.

Paylaş