Boşanma nedenleri nelerdir?

Medeni Kanunumuzda yer alan başlıca boşanma nedenleri şu şekilde sıralanmıştır.

– Zina
– Hayata kast, pek kötü veya onur kırıcı davranış
– Suç işleme ve haysiyetsiz hayat sürme
– Terk
– Akıl hatalığı
– Evlilik birliğinin sarsılması

Görüldüğü üzere Medeni Kanunumuzda boşanma nedenleri altı başlıkta sayılmıştır. Bu genel başlıklar içerisinde en geniş kapsamlı olan evlilik birliğinin sarsılması nedeniyle boşanmalardır. Günlük yaşamda eşler arasında çok değişik nedenlerle anlaşmazlık çıkabildiği için kanunumuzda her bir nedenin yazılması isabetli olmayacağından bu madde belirtilmiştir. Yargıtay’ın da her geçen gün değişik kararlarında yeni boşanma nedenleri yer almaktadır.

ZİNA

   Bilindiği üzere hemen hemen en sık görülen boşanma nedenlerinden biri de zinadır. Eşlerden evlilik birliği içerisinde beklenen sadakatin gösterilmemesi temel bir boşanma nedenidir. Eşim tarafından aldatıldım, eşim beni aldatıyor diyerek boşanma davası açanların sayısı gün geçtikçe çoğalmaktadır. Kanunumuzda çok açık bir ifadeyle yer bulan zina nedeniyle boşanma davalarında tanık beyanları veya teknik bazı delillerle bu konuların ıspatı yapılmaktadır.

Eşi tarafından aldatılan tarafın, hem boşanma davası açmaya hem de kendisini aldatan eşinden tazminat istemeye hakkı vardır. Ancak belirtmemiz gereken önemli bir husus vardır. Tarafların  zina nedeniyle yada diğer ifadeyle aldatılma nedeniyle boşanma davası açması için zina  fiilini öğrendikten sonra altı ay içinde dava açması gerekmektedir. bu altı aylık süre öğrenme tarihinden başlar ve her halükarda 5 yıl geçmekle dava açma hakkı düşer. görüldüğü üzere kanun koyucu sürekli olarak evlilik birliğinin aldatılma iddiasıyla yıpranmaması için 6 aylık bir süre öngörmüştür. Son olarak belirtelim ki zina yapan eşini affeden tarafın da boşanma davası açmaya hakkı bulunmamaktadır.

HAYATA KAST, PEK KÖTÜ VEYA ONUR KIRICI DAVRANIŞ

Bu başlık altında da sık rastlanılan bir boşanma sebebi yer almaktadır. Eğer eşlerden her biri diğerine karşı hayatına kastedecek derecede fiillerde bulunur, eşine karşı şiddet uygular veya eşine karşı ağır derecede onur kırıcı davranışlarda bulunursa diğer eşin dava açma hakkı bulunmaktadır. Burada da yine altı aylık ve beş yıllık dava açma süreleri bulunmaktadır. Yine eşini affeden taraf da dava açma hakkını kaybetmektedir. Günümüzde aile içi şiddet son derece artmış ve her geçen gün artmaktadır. Eşimden şiddet görüyorum, eşim bana çok kötü davranıyor şeklindeki şikayetler evlilik birliğinin sarsılmasına ve toplum içinde boşanma davalarının sayısının artmasına neden olmaktadır.

SUÇ İŞLEME VE HAYSİYETSİZ HAYAT SÜRME

TERK

AKIL HASTALIĞI

EVLİLİK BİRLİĞİNİN SARSILMASI

AYRINTILI BİLGİ İÇİN TIKLAYINIZ

Paylaş