Boşanma Protokolü Ne Zaman Geçerlik Kazanır?

Anlaşmalı olarak birbirinden boşanmak isteyen taraflar, boşanmanın ayrıntılarının yazıldığı bir protokol hazırlayarak mahkemeye sunarlar. Her iki tarafın imzasını taşıyan bu protokolde tazminat, nafaka, velayet konuları yazılmalıdır. Tarafların birbirinden hiçbir talepleri yok ise talep edilmediğine dair de protokole madde eklenmelidir. Tüm bu hususların yazıldığı bu belgeye boşanma protokolü denir.

Boşanma protokolünün noterde yazılması da şart değildir. tarafların ıslak imzasını taşıyan bu belge kendi aralarında adi belge olarak yazılabilir. Ancak protokolün geçerlik kazanması için mahkeme huzurunda imzalar kabul edilerek protokol içeriğinin taraflarca net olarak anlaşıldığı, hür iradeleri ile bunları kabul ettiği beyan edilmeli ve hakim tarafından onaylanmalıdır.

Taraflar henüz mahkeme yapılmadan önce boşanma protokolünü imzalamalarına rağmen mahkeme huzurunda bu protokoldeki şartları kabul etmeyip vazgeçtiğini öne sürebilir. Bu durumda henüz onaylanmamış olan bu protokol geçerlilik kazanmayacaktır.

Avukat M. Ferit YILDIRIM

Paylaş