Boşanma sırasında eşlerin mal kaçırması sorunu

Eşlerin boşanma aşamasına geldikten sonra sırf diğer eşin tazminat alacakları ya da evlilikte edinilen mallardaki haklarını boşa çıkarmak için mal kaçırma diye tabir ettiğimiz yola başvurdukları görülmektedir. Bu süreçte kendi adlarına kayıtlı olan ev, arazi, taşıt gibi değerleri, güvendikleri bir başka kişiye devrettiklerini görüyoruz. Eşler bunu yaparak diğer eşe hiçbir maddi ödeme yapmadan sıyrılacaklarını düşünüyorlar. Oysa bu konuda gerek Medeni Kanundaki düzenlemeler ve gerekse de Yargıtay kararları karşısında bu hileli satışların başarıya ulaşamayacağını söylemek isterim.

Eşlerin özellikle birlikte yaşadıkları aile konutunu zaten diğer eşin açık rızası olmadan satamayacağını söyleyebiliriz. Eğer böyle bir satış yapılmışsa bu satışın iptali için aile mahkemesinde dava açılabilir. Öte yandan evlilik birliği içinde alınmış olan diğer mallar için de hileli bir satış yapılmış ise bu hilenin ve kötüniyetin ıspat edilmesi şartıyla yine bu satışların iptali istenebileceği gibi, hileyi yapan eş sanki o satışı hiç yapmamış gibi eşine borçlu olacaktır.

Son olarak şunu da söylemek gerekir ki, haksızlığa uğrayan eş, hileli olarak taşınmazı satın alan kişiden de alacağını isteyebilecektir. Gaziantep’te boşanma öncesinde sık olarak karşımıza çıkan bu durum için avukatlar tarafından açılmış birçok dava bulunmaktadır.

Avukat M. Ferit YILDIRIM

Paylaş