Boşanma Sonrası Ortak Velayet Geliyor

Ülkemizdeki mevcut hukuk düzenine göre, boşanma davalarında çocukların velayetleri taraflardan sadece birine verilmekteydi. Diğer taraf ise velayet sahibi olmadan sadece çocukla belirli aralıklarla kişisel ilişki kurmakta ve velayetten doğan hakları kullanamamakta idi. Ancak Türkiye’nin 1985 yılında imzaladığı uluslararası bir sözleşmeye eklenen ve bir kanunla uygun bulunan protokol gereğince artık boşanma davalarından sonra çocukların velayetlerinin anne baba tarafından ortak şekilde kullanılmasının önü açıldı.

Henüz uygulaması olarak tam oturmamış olan bu düzenleme ile Türkiye’de ortak velayet kullanımı da yasal olarak bir zemine oturmuş oldu. Medeni kanundaki düzenlemenin aksine olan bu durum beraberinde bazı soruları da getirecek gibi görünüyor. Kimi hukukçular tarafından kadının medeni haklarının kısıtlandığı şeklinde yorumlanan bu değişikliğin amacı da aslında çocuk lehine sonuçlar alabilmek ve temel hak ve özgürlüklerin koruma alanının genişlemesini sağlamak.

Bence boşanan tarafların velayet konusundaki hassasiyetleri de göz önüne alınarak çocuk için daha uygun bir sonuç getireceğine kanaat getirilir ise ortak velayet meselesi yararlı olur diyorum. Ancak henüz kadına karşı şiddetin önüne tam olarak geçilememiş iken böyle bir düzenlemeyi hayata geçirmek kadınların aleyhine olumsuz sonuçlar da doğurabilecektir. bu konudaki gelişmeleri takip edip ilerleyen günlerde yine buradan sizlerle paylaşacağım.

Avukat M. Ferit YILDIRIM 

 

 

Paylaş