Boşanmanın Çocuklar Üzerindeki Etkisi

Şüphesiz her boşanma, ailenin her bir bireyini son derece olumsuz etkileyen bir süreci de beraberinde getirecektir. İlk bakışta en çok boşanan çiftlerin kendilerinin etkilendiği düşünülse de aslında en fazla çocuklar etkilenmektedir. Zira boşanmaya karar veren çiftlerin her biri en azından yetişkin birer insan olup, boşanma sürecine öyle ya da böyle kendini hazırlamış, olabilecek zorluklarla mücadele edebilecek kadar tedbirini almış olabilir. peki ya çocuklar?

Kimi zaman anne ve babasının boşandığından dahi haberi olmayan, hatta boşanmanın henüz ne olduğunu bilmeyen bu çocuklar, boşanmanın kötü sonuçlarından en fazla etkilenen taraflardır. Mahkemenin kararıyla velayetleri sadece anneye ya da babaya verilen çocukların mutlaka bir tarafının eksik kalacağı da gözden kaçırılmamalıdır.

Boşanmanın artık bir mecburiyet haline gelmesi dışında, eşlerin boşanma kararı verirken artık sadece kendileri yönünden değil çocukları yönünden de iyice düşünmesi gerekiyor. Annesiz ya da babasız büyüyen bir çocuğun yaşamındaki bu boşluğun kolay kolay doldurulamayacağı, çocuğun eğitim hayatı, sosyal hayatı, fiziki ve mental gelişimi üzerinde ciddi etkileri olacağı göz önüne alınarak bir karar verilmelidir.

Avukat M. Ferit YILDIRIM

Paylaş