Çocuğa Anne Soyadı Verilebilir mi?

Bugüne kadar Boşanma davalarından sonra velayetleri anneye veya babaya verilen müşterek çocukların soyadı yasa gereği babasının soyadı olarak devam etmekte idi. Son zamanlarda yaşanan gelişmeler ve yasal düzenlemeler sonrasında artık velayetleri anneye bırakılan çocuklara annenin soyadı da verilebilecektir.

Yaşanan bir davada velayet sahibi annenin avukatı ile mahkemeye başvurarak, çocuğuna kendi soyadını vermek istediği yönündeki dava, çeşitli yargılama aşamalarından geçerek önce mahkemece reddedilmiş ama sonrasında davacı avukatı konuyu Anayasa Mahkemesine taşımış ve eski yasa maddesi anayasa mahkemesince iptal edilmiştir. Bu süreç sonrasında ise artık çocuğa soyadı verme konusunda kadın ve erkek arasında bir fark kalmamıştır.

Bir Boşanma avukatı olarak, eleştirdiğimiz bazı olumsuz yönleri bulunsa da yaşanan bu gelişmelerin en azından kanunlar ve anayasa önünde kadın erkek eşitliği noktasında bir duyarlılık oluşturduğunu da kabul etmek gerekir. Ancak eşlerin boşanma davası sonrasında bu durumu kişiselleştirerek sırf öç alma ve nispet yapma aracı olarak kullanmamaları gerektiğini düşünüyorum. Meseleye biraz da tarafsız ve tepeden bakmak gerekirse, belli bir yaşa kadar babasının soyadını taşıyan çocuğun, okulda, arkadaşları arasında ve sair durumlarda yeni soyadını yadırgaması, hatta bunu açıklamakta zorlanması da gündeme gelebilecektir.

Öte yandan annesinin soyadını alan çocuklar açısından ileride annesinin yeniden başka biriyle evlenmesi ve çocuğun soyadının tekrar değişmesi ya da bir kargaşa yaşanması da söz konusu olabilecektir. tüm bu olumsuz durumların çocuk üzerinde yarattığı etkiler çok iyi gözden geçirilmeli ve değerlendirilmelidir. Unutmayalım ki tüm bu süreçte çocuğun sağlıklı bir karar vermesi beklenmediği için bu konuda fikri sorulmamakta olduğundan gelecekte oluşabilecek olumsuz durumlar için taraflar üzerinde vicdani sorumluluklar doğmaktadır.

Paylaş