Çocuklar 7 yaşına kadar annesinde daha sonra babasında kalırmış.

Boşanma davalarında çocukların velayetlerinin hangi tarafa verileceği belirlendikten sonra velayeti kullanma konusunda mahkemece bir süre tayin edilmez. Çocukların anne bakımına muhtaç oldukları dönemin sonunda velayetin değişeceği konusundaki bilgi yanlış bilgidir. Burada hataya düşülen konuyu biraz açıklamak istiyorum. Aslında anne bakım ve şefkatine muhtaç yaşta olan bir çocuğun bu muhtaçlık durumunun 7-8 yaşlarında bittiği söylenebilir. Ancak bu durumda artık velayetin karşı tarafa direkt olarak verileceğini düşünmek yerine velayet konusunun tekrar mahkeme önünde tartışılabilir hale geldiğini söylemek daha doğru olur. Yani muhtaçlık durumu bittikten sonra velayetin değiştirilmesi için yeniden bir yargılama yapılarak yeni bir mahkeme kararı gerekmektedir. Bu durumda yine mahkeme çocukların üstün menfaatini gözeterek bu kapsamda bir araştırma ve değerlendirme yapacaktır.

Bu yeni velayet davasında taraflar çocuğun en iyi şekilde bakım ve gözetimini yapabileceğini ortaya koyacak ve sonuç olarak da çocuğun menfaatine en uygun olan tarafa velayet teslim edilecektir. Yani 7-8 yaş sınırı otomatik olarak velayetin el değiştirmesi sonucunu asla doğurmaz. Yeni bir yargılama yapılabilmesi ve velayet konusunun yeniden tartışılabilmesi için düşünülen ve yasal olarak belirlenmemiş olan farazi bir sınırdır bu yaş sınırı. Her olayın içeriğine göre değişiklik gösteren bu durum hakkında tamamen hakimin geniş takdir yetkisi bulunmaktadır. Boşanma davalarında doğru bilinen yanlışlar başlıklı makalemiz için lütfen tıklayınız.

Avukat Ferit YILDIRIM

Paylaş