Ekonomik zorluklar boşanmayı tetikliyor

Boşanma davalarının temelinde birçok neden olabiliyor. Bu nedenlerin önemli bir kısmı ise ailenin ekonomik olarak yaşadığı zorluklardan kaynaklanıyor. Hayat standartlarının istenilen seviyede olmadığını düşünen insanlarda zaman içerisinde depresyona varan bazı belirtiler oluşuyor. Bu durum ister istemez insanların hoşgörü ve tahammül sınırlarına da etki ediyor. Normal şartlarda aile içinde huzursuzluk yaratmayan bir olay için belkide yaşanan bu depresyon nedeniyle eşler daha agresif ve tahammülsüz davranarak sonucu boşanmaya kadar giden bazı çatışmalar yaşıyorlar.

Bunun yanında ayrıca alınan ücretin yetersiz kalması durumunda insanlar fazla mesai yapmak zorunda kalabiliyorlar. Bu da kişinin daha fazla çalışması ve ailesine ve sosyal ortamlara daha az zaman ayırmasına neden oluyor. Bir avukat olarak yaptığım bu tespit için ek olarak Gaziantep’in bir sanayi şehri olması ve onbinlerce insanın fabrikalarda 8 saat yerine ek masai yaparak 12 saate varan çalışmalarını da dikkate alırsanız insanların sırf geçimlerini kolaylaştırmak için hafta sonları dahi çalışmak zorunda kaldıklarını ve bu durumun da aile bağlarını etkileyerek boşanma davalarında önemli bir yer tuttuğunu sizler de takdir edeceksiniz.

Bu konuda bir sendika başkanının roportajını da okumuştum. benzer mahiyette tespitler ve görüşler ileri sürülen bu röportaj sonrasında çalışma hayatının aile hayatını birebir etkilediğini söylemek isterim.

Avukat M. Ferit YILDIRIM

Paylaş