Eşim ev hanımı olup geliri olmadığından aldığımız evde hiçbir hakkı yokmuş.

Evlilik birliği içerisinde alınan mallarda her iki tarafın da çeşitli hakları bulunmaktadır. Medeni kanundaki yasal mal rejimi edinilmiş mallara katılma rejimi olarak 2002 yılında benimsenmiş olup artık bu tarihten sonra ve resmi nikahın yapılma tarihinden itibaren evlilik birliği içerisinde edinilen mallarda her eşin hakkı vardır. Halk arasında ev hanımı olan eşin hiçbir şekilde bu evin alımında katkısının olmadığı ve boşanma sonrasında karısına bu evden hiçbir pay verilmeyeceği yönünde bir inanç bulunmaktadır. Bu tamamen yanlış bir bilgi olup eşin ev hanımı olması onun boşanma sonrasında katılma alacağının olmayacağı anlamına gelmemektedir.

Sonuç olarak Gaziantep’te sıkça karşılaştığımız sorulardan biri olan bu sorunun da doğru cevabını yazmış oluyoruz.  Boşanma sonrasında mal paylaşımı yapılırken ev hanımlarının katkısı olmaması nedeniyle hiçbir haklarının olmadığı yönündeki bilgi yanlış bilgidir. Boşanma davalarında doğru bilinen yanlışlar isimli makale için tıklayınız

Av. M. Ferit YILDIRIM

Paylaş