Fazla Mesai İşçi İçin Fesih Sebebi Olabilecek

Bilindiği üzere bir işçinin fazla çalışma süresinin yıllık 270 saatten fazla olamayacağı yasada belirtilmiştir. Yani bir işçi normal mesaisine ek olarak bir yıl içinde ancak toplam 270 saat fazla mesai yapabilecektir. Bu sürenin üzerindeki fazla mesai çalışmaları ancak işçinin muvafakatine bağlıdır ve bu muvafakat her yıl başında işçi tarafından yazılı olarak bildirilmelidir. Yaşanan bir olayda, fazla mesai ücretlerini almasına rağmen iş akdini feshedip kıdem tazminatı isteyen bir işçinin bu talebi mahkeme tarafından reddedilmiş ve avukatı aracılığıyla kararı temyiz eden davacı, Yargıtay tarafından haklı bulunmuştur. Yargıtay  bozma kararında, ücret alınmış olsa bile 270 saatten fazla olan çalışmaların insan sağlığına zararlı olduğunu ve işçinin bu durumdan kaçınma hakkı olduğunu belirtmiştir.

Artık fazla çalışma saatlerinin de yasada belirtilen kısımdan fazla olması durumunda işçiler bu sürelerde çalışmak istemiyorsa iş akdini tek taraflı feshederek kıdem tazminatlarını isteyebilecekler. İşverene yazılı muvafakat verenler bu haklarını kullanamayacaklar. Gaziantep bir sanayi şehri olması nedeniyle yüzbinlerce işçiyi ilgilendiren bu konu artık Yargıtay’ın verdiği bu karar sonrası netlik kazanmış oldu.

Avukat M. Ferit YILDIRIM

Paylaş