Hakaret Ve Küfür Nedeniyle boşanma?

Eşe karşı yapılan her türlü hakaret ve küfür diğer eş için boşanma sebebi sayılır. Yani gerekçesi her ne olursa olsun bir eşin diğer eşe hakaret ve küfür etmesi kabul edilemez bir durumdur. İnsan onuru ve haysiyetine yakışmayan, kutsal evlilik birliği içindeki dayanışma ve sevgi bağlarını zedeleyen bu tür sözlü eylemler mahkeme tarafından da korunmaz. Bu konuda hakarete uğrayan eşin bir seçim hakkı bulunmaktadır. Eğer hakarete uğrayan eş bu durumu kabullenir ve eşine karşı dava açmaz ise yine bu hakareti affetmiş sayılacaktır. Ancak her bir hakaret yeni bir boşanma sebebi sayılacağından bir eşin önceki zamanlarda yaptığı hakaretlerin affedilmesi, bundan sonraki tüm hakaret ve küfürleri affettiği anlamına da gelmemektedir.

Paylaş