İŞ KAZASI NEDENİYLE TAZMİNAT DAVALARI

Kısa bir tanımlama ile 5510 sayılı kanunda belirtilen şekliyle iş kazası, sigortalının işyerinde bulunduğu sırada, işveren tarafından yürütülmekte olan iş sebebiyle, ya da görevli olarak gittiği işyeri dışında ya da işin yapılacağı yere giderken işverene ait araçta meydana gelen ve kişiyi hemen ya da sonradan bedenen veya ruhen özre uğratan olaydır. İş kazalarının meydana gelmesinde işverenin ya da işçinin güvenlik önlemlerine veya talimatlarına uymaması çok önem taşımaktadır. Dolayısıyla meydana gelen iş kazasında kimi zaman işveren kusurlu bulunmakta ama kimi zaman da işçinin kusurundan bahsedilmektedir. Bu başlık altında iş kazası sonrasında açılacak maddi tazminat davası ile manevi tazminat davalarını inceleyeceğim.

Ayrıca işverene karşı açılan ceza mahkemelerindeki davaları ve ayrıca meydana gelen sakatlanma ya da ölüm gibi durumlarda SGK tarafından yapılan ödemeler ve diğer konuları da inceleyeceğim. Yaşadığımız şehir olan Gaziantep, Güneydoğu Anadolu’nun en büyük sanayi şehri durumundadır. Maalesef şehrimizde her geçen gün birçok iş kazası meydana gelmektedir.  Bu konuda yaptığım incelemeleri aşağıdaki başlıklarda bulabilirsiniz.

  • İş kazası nedeniyle maddi tazminat davası
  • İş kazası nedeniyle manevi tazminat davası
  • İş kazası sonrası nereye başvuru yapılacak
  • İş kazasında kusur tespiti nasıl yapılacak
  • Meslek hastalığı nedir
  • Meslek hastalığı durumunda tazminat davası açılabilir mi?

Avukat M. Ferit YILDIRIM

Paylaş