Otobüs Minibüs Veya Benzeri Kazalarda Tazminat İçin Yeni Dönem

AVUKAT KÖŞESİÜlkemizde karayolu taşımacılığı yapan çeşitli otobüs firmaları, ticari taksiler, halk otobüsleri, belediye otobüsleri, minibüsler ve benzeri ticari taşımacılık faaliyetleri için, bu taşımacılığı yapanlar açısından taşıma belgesi almaları zorunluluğu vardır. Buna paralel olarak da taşıma belgesi olan bu tür işletmeler, taşıma yaptığı araçların karıştığı kazalarda, üçüncü kişilere karşı maddi tazminat sorumluluğunu karşılamak üzere Zorunlu Karayolu Taşımacılık Mali Mesuliyet Sigortası yaptırmak zorundaydı.

26.04.2016 tarihinde yürürlüğe giren torba yasa ile yapılan değişiklik sonrasında ticari taşımalar için öngörülen bu zorunluluk kaldırıldı ve artık bu araçların kaza sonrası üçüncü kişilere karşı sorumlu oldukları tazminat ödemeleri, aynı aracın trafik sigortaları (ZMMS) tarafından karşılanması kararlaştırıldı. Kısacası ayrı bir tür olarak artık taşımacılık sigortası değil trafik
sigortası gündeme gelecek.
Bu durum beraberinde bazı aksaklıkları da getirebilir. Sigorta şirketlerinin ticari araçlar için risk hesaplamalarını iyi yaparak prim konusunda adil bir sonuca varmaları gerekmektedir. Ayrıca örneğin bir kimsenin halk otobüsünden düşerek yaralanması ya da şehirlerarası bir otobüs kazası sonrasında ölüm ya da sakatlanma durumunda, hak sahibine ödenecek tazminat miktarının yüksek olması hallerinde sadece trafik sigortasının poliçe limitlerinin yeterli olmayacağı da düşünülebilir. Buna göre ticari taşımacılık yapanlar için daha kapsamlı ve yüksek limitli poliçeler üretilerek mağduriyetler önlenebilir. Yoksa sırf Gaziantep’te yüzlerce halk otobüsü, ticari taksi ya da minibüsün çalıştığı göz önüne alınırsa bu araçların sebep olduğu kazalar sonrasında hak sahiplerinin mağduriyeti de gündeme gelebilir. Yeni düzenlemenin neleri getireceğini ise zaman içerisinde hep birlikte göreceğiz.

Av. M. Ferit YILDIRIM

Paylaş