Trafik Kaza Tazminatı için önce sigorta şirketine başvuru zorunluluğu

TraAVUKAT KÖŞESİfik kazalarından kaynaklanan tazminatlar için 2918 sayılı kanun’un 97. maddesinde yapılan değişiklikle, zarar görenlerin dava açmadan önce ilgili sigorta şirketine söz konusu zararla ilgili bir başvuru yapması gerekiyor. Bu başvuruya 15 gün içinde cevap verilmediği ya da verilen cevap ile talep birbirini karşılamadığı durumlarda tazminat davası açılabilecek. Bu başvuru mahkemelerce dava şartı olarak değerlendirilerek, başvuru yapılmadan açılan tazminat davaları “dava şartı yokluğu” nedeniyle usulden reddedilebilecek.
Bu yeni değişiklikle bir takım güçlükler oluşacağını da söylemek yanlış olmaz. Nitekim bu başvuru sırasında sigorta şirketlerine hangi evrakların verilmesi gerektiği, verilen evrakların ne derece bağlayıcı olacağı, sigorta şirketinin eksik evrak olduğunu öne sürmesi gibi durumlar ileride tartışma konusu olacaktır. Gerçekten yaralanmalı bir trafik kazası sonrasında sakat kalan biri için bu başvuru sırasında sigorta şirketine sakatlık derecesini gösteren bir raporun sunulması oldukça güç bir durum. Mahkemelerde görülen dava sırasında bile birkaç kez itiraz edilip Adli tıp Kurumu tarafından bile bazen iki kez inceleme yapılarak bir rapor düzenlenebiliyor. Bu durumda kazadan hemen sonra vatandaştan sakatlık derecesini gösteren bir raporun şirkete gönderilmesini istemek bence işin sarpa sarmasına neden olacaktır.

Kanaatimce bu düzenleme aslında ölümlü trafik kazaları için düşünülmüş ama yaralanmalı trafik kazaları da kapsama alınmış. Uygulamayı zaman içinde hep birlikte göreceğiz ama sigorta şirketleri lehine yapılan bu iyileştirmeler sonunda ZMMS poliçelerindeki yüksek fiyatların da buna paralel olarak bir nebze olsun iyileştirilmesi gerektiğini düşünüyorum.

Av. M. Ferit YILDIRIM

 

Paylaş