Velayetin Sonradan Değiştirilmesi

avukat-kosesi-300x200Boşanma davası sonrasında çocukların velayeti de mahkeme kararıyla taraflardan birine verilmektedir. Türk hukukunda henüz çocukların müşterek velayeti diye bir uygulama bulunmamaktadır. Medeni Kanun gereği velayeti boşanma sonrasında anne ya da babadan sadece biri alabilecektir. Peki velayetin boşanma kararından sonra tekrar değiştirilmesi mümkün müdür? Elbette çocukların korunması ve velayet konusunun kamu düzeniyle alakalı olması nedeniyle, eğer ortada çocukların menfaatine açıkça aykırı yeni durumlar mevcutsa, yeni bir dava ile velayetin değiştirilmesi davası her zaman açılabilecektir. Burada önemli olan anne ya da babanın değil, çocukların üstün menfaatidir.

Örneğin çocuğun şiddet görmesi, bakımının veya temizliğinin yeterli derecede yapılmaması, eğitim ve sosyal hayatını olumsuz etkileyecek herhangi bir  nedenden dolayı her zaman velayetin değiştirilmesi için dava açılabilecektir. Bu davanın açılması için belirli bir süre bulunmamaktadır. Uygulamada genellikle boşanmadan sonra bir yıllık süre sonunda taraflar velayetin değiştirilmesi için dava açılabildiğini düşünmektedirler ama yukarıda belirttiğim gibi bu konuda bir zaman sınırlaması bulunmamaktadır. önemli olan çocuğun üstün menfaatlerinin korunmasıdır.

Elbette keyfi olarak taraflar arasında sürekli bir velayet çekişmesine de mahkemeler izin vermeyecektir. Bu bakımdan hakim, özellikle tarafların beyanı ile bağlı kalmaksızın kendiliğinden durumu araştırıp sonuca göre çocuk için en iyi olan kararı verecektir.

M. Ferit YILDIRIM

Paylaş