Yabancı Ülke Boşanma Kararında Apostille Şart

Yabancı bir ülke mahkemesinde verilmiş olan bir boşanma kararının Türkiye’de tanınması ve tenfizi için gerekli olan belgelerden biri de, kararı veren mahkeme tarafından apostil şerhi vurulmuş orijinal karar metnidir. Peki nedir bu apostil şerhi? Kısaca belirtecek olursak apostil şerhi, bir evrakın başka bir ülkede geçerli olabilmesi için o evrakın gerçek bir evrak olduğunu ıspatlayan ve resmi makamlarca vurulan bir mühürdür.

Türk mahkemeleri, yabancı mahkeme kararlarının gerçek bir belge olduğuna kanaat getirmesi için yabancı mahkemelerce verilen bu kararlara aynı mahkeme tarafından apostil şerhi vurulması gerekir. Aynı şekilde Türkiye’de verilen bir mahkeme kararına da Türk makamlarında bir apostil şerhi vurulur.

Yaşanan örneklere baktığımız zaman örneğin nüfus kaydı Gaziantep’te bulunan gurbetçi vatandaşlarımızın Almanya, İngiltere, Fransa, Belçika, İtalya, Rusya, Amerika vb gibi çeşitli yabancı ülkelere yerleşmiş olduklarını ve bulundukları ülkede eşlerinden boşandıktan sonra bu boşanma kararının Türkiye’de de geçerlik kazanarak nüfus kayıtlarından düşülmesi için dava açmak istediklerini görüyoruz. Bu durumda açılacak davalarda mutlaka apostil şerhi vurulmuş yabancı mahkeme kararını  istiyoruz.

Avukat M. Ferit YILDIRIM

Paylaş