Yargıtay aldatılan eş için 30.000 TL tazminatı fazla buldu

AVUKAT KÖŞESİAldatma/sadakatsizlik nedenine dayalı olarak açılan bir boşanma davasında yerel mahkeme, aldatılan erkek için 30.000 TL manevi tazminatın kadından alınmasına karar verdi. Bu tazminat miktarını çok fazla bulan davalı kadın kararı temyiz edince Yargıtay 2. Hukuk dairesi 2015/3573 E. ve 2015/18310 K. sayılı kararı ile bu tazminat miktarının fazla olduğuna, hakkaniyet ve tarafların ekonomik gücü de göz önüne alınarak miktarın düşürülmesi gerektiğine hükmetti.

Günümüzde birçok evliliğin sadakatsizlik yüzünden sarsıldığı ve boşanma sürecine girildiği herkes tarafından biliniyor. Eşlerin evlilik birliği içinde en kutsal yükümlülüğünün sadakat yükümlülüğü olduğu da ortada. Hatta kadın cinayetleri ve şiddet olaylarının çoğunun da temel nedeni kıskançlık, şüphe üzerinde yoğunlaştığı söylenebilir. bu denli önemli bir konuda mahkemelerce araştırma yapılırken ve karar verilirken elbette çok fazla dikkat edilmesi gerektiğini düşünüyorum. Mahkemelerce manevi tazminat miktarı belirlenirken tarafların ekonomik durumları, kusur durumları, paranın alım gücü vs. gibi kriterler göz önüne alınarak belirleniyor. Bu ise yasanın emrettiği bir değerlendirme olup mahkemeler de yasa gereği böyle bir değerlendirmeyi yapmak mecburiyetinde.

Ne var ki evlilik birliğinin aldatma nedeniyle sona ermesi durumunda insanların son derece kırılmış ve derin bir ızdırap içinde oldukları göz önüne alınırsa, mahkemelerin bu yasa gereği yapmak zorunda oldukları değerlendirmeyi çoğu zaman adalete uygun bulmadıklarını da söyleyebiliriz. Evet düz bir mantıkla “aldatmanın bedeli 30.000 TL bile değil mi?”   diyebilirsiniz ama yasalar çerçevesinde durum böyle. Her şeye rağmen adalete sığınmak ve güvenmekten başka çare yok.

Av. M. Ferit YILDIRIM

Paylaş