BOŞANMA DAVALARINDA MAHKEME KARARINA İTİRAZ ETME YOLLARI

BOŞANMA DAVALARINDA MAHKEME KARARINA İTİRAZ ETME YOLLARI NELERDİR ?

Mahkemelerce verilen kararlara karşı itiraz yolunun açık olduğu durumlarda bu kararlara karşı nasıl itiraz edileceğinden biraz bahsetmek istiyorum. Özellikle boşanma davalarındaki nihai kararlara karşı nasıl itiraz edileceğini soran vatandaşlarımız için bu yazının faydalı olacağını umuyorum.

 

Boşanma davaları Aile Mahkemelerinde görülen davalar olup yazılı yargılama usulüne tabi olan davalardır. Mahkeme tarafından verilen kararlara karşı bu kararın taraflara tebliğ edilmesinden itibaren 2 hafta içerisinde itiraz (istinaf) edilebilir. Mahkeme kararının hukuka uygun olmadığını düşünen taraf, öncelikle bu kararı tebliğ aldıktan sonra 2 haftalık süre içerisinde bir istinaf dilekçesi yazarak kararın hangi nedenlerle hukuka aykırı olduğunu da belirterek yine bu dilekçesini kararı veren mahkemeye götürerek teslim edecektir.

 

İstinaf dilekçesi yazılırken “Bölge Adliye Mahkemesi İlgili Hukuk Dairesi’ne gönderilmek üzere” şeklinde bir başlıkla yazılacak ve bu dilekçe kararı veren mahkemeye teslim edilecektir. Mahkeme ise bu istinaf dilekçesini aldıktan sonra istinaf eden kişiye, bazı harç ve masrafların yatırılmasını isteyecek ve bu harç ve masraflar yatırıldıktan sonra artık mahkeme kararına itiraz edilmiş olacaktır.

 

Bölge adliye mahkemesinde itirazlar incelenip mahkeme kararının bozulmasına/kaldırılmasına şeklinde bir karar verilebileceği gibi kararın Onanmasına da karar verilebilir. İstinaf mahkemesinin verdiği karara karşı da eğer Yargıtay yolu açıkça bu kez de Yargıtay’a temyiz yoluna gidilebilir. Temyiz aşamasını başka bir yazımda kaleme alacağımdan şimdilik boşanma davalarında ilk derece mahkemelerinde verilen karara karşı ilk itiraz başvuru yolu olan istinaf talebini anlattım. Faydalı olması ümidiyle.

AVUKAT – M. Ferit YILDIRIM

Paylaş