BOŞANMA DAVASI AÇMA ÜCRETİ 2020

BOŞANMA DAVASI AÇMA ÜCRETİ 2020 NE KADARDIR  ?

Evlenme maliyetleri yanında gölgede kalsa da, boşanmanın da bir maliyeti olduğunu söylemek yanlış olmaz. Sürekli olarak savunduğumuz  “hak aramanın maliyeti hak arayan kişiye yük olmamalı” prensibi gereğince bu külfetin insanları yıldırmaması gerektiğini düşünüyorum.

Son dönemde de nihayet bu konuda adımlar atıldı ve mahkeme başvurularında vatandaştan peşin olarak alınan bazı yüklü miktarların, artık yargılamanın ilerleyen aşamalarında ve gerektiği kadar tahsil edilmesi kuralı getirildi. Bu sayede adil yargılanma ve hak arama özgürlüğünün de önü kısmen açılmış oldu.

Boşanma davaları açılırken de mahkeme veznesine yatırılması gereken bazı harçlar ve gider kalemleri bulunmaktadır. Kısaca, Aile Mahkemesinde açılacak olan bir boşanma davası için 2020 yılında belirlenen miktarları sıralayacak olursak; ortalama 358,80 TL gibi bir masraf çıkacağını belirtmek isterim. Bu masrafların içinde 250 TL gider avansı, 54,40 TL peşin harç ve 54,40 TL başvuru harcı bulunuyor. Yeni yasal düzenleme sonrasında ise 2020 yılı Temmuz ayından itibaren boşanma davası açma ücretinin 108,80 TL ye düşürülmesi gerekiyor. Yargılama sırasında ise gerektiği ölçüde yeni masraflar taraflardan mahkemece istenebilecek. Kısacası boşanma davası açma ücreti 2020 yılı için 358,80 TL’dir.

AVUKAT – M. Ferit YILDIRIM

Paylaş