BOŞANMA DAVASI NASIL AÇILIR ?

2020 BOŞANMA DAVASI NASIL AÇILIR ? 

Bu yazımda, boşanma davasının nasıl açılacağına dair adliye içerisindeki teknik konularda kısaca bilgi vereceğim. Kolay alınmış bir karar olmamakla birlikte, kesin olarak boşanma kararı vermiş olan çiftler için en azından bir boşanma avukatından yardım alacak maddi gücü olmayanlar için de olmazsa olmaz dediğimiz ayrıntılardan bahsedeceğim. Bu sayede olası hak kayıplarının önüne geçmeye bir nebzede olsa katkıda bulunmak istiyorum.

Boşanma davasının en temel ve en önemli malzemesi; boşanma dava dilekçesidir. Bu dilekçe mahkeme bitene kadar hakimin dikkate aldığı ve yargılama boyunca dosya içerisinde hakime kılavuzluk edeceğinden, dilekçenin çok dikkatli ve özenli hazırlanması gerekmektedir. Boşanma dilekçesinin nasıl yazılacağına dair başka makaleler de yayınlayacağım. Şimdilik sadece davanın nasıl açılacağını kısaca anlatalım.

Boşanma dava dilekçemizle birlikte nüfus cüzdanı ve bir de fotokopisi ile birlikte, adliye içerisindeki Tevzi Bürosuna giderek öncelikle dilekçemizi kayda aldırıyoruz ve dava için gerekli harçları yatırdıktan sonra dilekçemizi tevzi bürosuna bırakıyoruz. Bu işlemler bittikten sonra dava açılmış olacak ve davanın hangi aile mahkemesinde, hangi dosya numarası ile yürüyeceği belli olacak ve bu bilgileri içeren bir form davayı açan kişiye verilecektir.

BOŞANMA DAVASI AÇILDIKTAN SONRASI; 

Dava açıldıktan sonra mahkeme, bu dava dilekçesini ve ekteki delilleri davalı karşı tarafa gönderecek ve bu yazılanlara karşı, iki haftalık süre içerisinde cevap vermesini isteyecektir. Davalı taraf bu dilekçeyi tebliğ aldıktan sonra, iki haftalık süre içerisinde cevap vermez ise mahkeme artık bir duruşma günü belirleyip tarafları mahkemeye çağıracaktır. Eğer davalı taraf iki haftalık süre içerisinde cevap verirse, bu kez davalının verdiği bu cevap dilekçesi mahkeme tarafından davayı açan davacı tarafa tebliğ edilecek ve bu kez iki haftalık cevaba cevap verme süresi olduğunu belirterek davacıdan cevaba cevap vermesi beklenecektir. Davacı taraf cevaba cevap dilekçesini mahkemeye verdiğinde, artık bu dilekçe son kez davalıya tebliğ edilecek ve davalı da son kez ikinci cevap dilekçesini yazarak dosyaya sunacaktır.

Yazışmalar safhasında, kısaca hem davacı taraf ve hem de davalı taraf karşılıklı olarak 2 şer dilekçe ile birbirlerine karşı iddia ve savunmalarını kaleme alıp bunları mahkemeye bildirdikten sonra mahkemenin yazışma aşaması bitmiş olacak ve artık mahkeme duruşma açarak yargılamaya devam edecektir.

Mahkemenin belirlediği ilk duruşmaya “ön inceleme duruşması” denir. Bu duruşmada taraflar arasındaki uyuşmazlığın ne olduğu kesin olarak belirlenip tutanağa yazılır. Taraflara sulh olup olamayacakları sorulur ve en sonunda taraflar boşanma konusunda ısrarcı olurlarsa, mahkeme artık tahkikat aşamasına geçer ve tarafların dilekçelerinde belirttikleri delilleri toplamaya başlar.

Boşanma davasının en temel delili tanık delilidir. Mahkeme tarafların dilekçelerinde belirttiği tanıkları bir sonraki duruşmalara, sırasıyla davet eder. Tanığa sorular sorarak bu dava hakkındaki görgüye dayalı bilgilerinin ne olduğunu tespit eder. Bu arada mahkemeye bildirilen diğer deliller de toplanacağından, mahkeme bu delilerin mahiyetine göre hastanelere, karakola, kamu kurum ve kuruluşlarına bu belirtilen delillerin gönderilmesi için yazılar yazacaktır.

Mahkemece tanıklar dinlenip tüm deliller toplandıktan sonra, artık araştırılacak başka bir husus yok ise son aşamaya; karar aşamasına geçecek ve mahkemede oluşan vicdani kanaate göre bir karar vererek yargılamaya son verecektir.

 

Anlaşmalı Boşanma Davaları Kaç Gün Sürer ? (Okumak için tıklayınız.)

AVUKAT – M. Ferit YILDIRIM

Paylaş